hlavní strana
rozpis soutěže
výsledky
tabulka
nejlepší střelci
kontakty
rozhodčí
vypůjčení brankáři
pravidla
platby mužstev
trestná lavice
partneři NHL
kamera na ZS
rozpis ledu na ZS
fotodokumentace
   
 
diskuze
   
soupisky
 HC Berušky
 HC Pyšel
 HC Naloučany
 HC Rakšice
 HC Jinošov
 HC Nárameč
 Zlobři Myslibořice
 HC Ducks
 HK Originals
 Mars Studenec
 HC Spartak Třebíč
 Harťál
 Náměšť 2
 
 
 
 
 
 

  design : Ivo Matoušek

 

Rozhodnutí DK

Chládek Vítězslav

   DK NHL rozhodla o potrestání hráče Chládka Vítězslava ( Mars Studenec ) zákazem startu v celé sezoně 2023/2024.
Odůvodnění : V odvetě čtvrtfinále soutěže byl vyloučen za nesportovní chování do konce utkání. Následně hráč odmítal opustit hrací plochu a opětovně došlo k hrubým urážkám rozhodčího. Vulgární chování pokračovalo i z tribuny a vyvrcholilo výhružkami nejen k rozhodčímu, ale i k jeho rodině. To vše před početným publikem, v kterém byly i partnerky hráčů. Komise zvažovala návrhy trestu v rozmezí 3 zápasů až po doživotní zákaz startu v NHL a hlasováním rozhodlo o konečné výši trestu.
                                                                                                                                                                                    20.3.2023
 

Hubáček Vojtěch

   V zápase HC Rakšice - Mars Studenec obdržel hráč Rakšic Hubáček Vojtěch trest do konce zápasu. Protože tento trest  nebyl nahlášen , je hráč dodatečně potrestán zvýšeným trestem zákazu startu ve dvou následujících zápasech do 9.2.2020 včetně.
                                                                                                                                                                                     29.1.2020
 

Mareš Zdeněk

   Disciplinární komise na základě podnětu rozhodčího, potrestala hráče Mareš Zdeněk z mužstva HC Berušky, při započtení platného trestu ( tři zápasy za dvě vyloučení do konce utkání ) , úhrnným zákazem startu na 6 zápasů do 15.12.2019 za hrubé nesportovní chování hráče vůči rozhodčímu po skončení utkání HC Berušky - HK Originals.
                                                                                                                                                                                    18.11.2019
 

Kratochvíl Jiří

   Disciplinární komise na základě podnětu rozhodčích, potrestala hráče Kratochvíl Jiří z mužstva Harťál, zákazem startu na 5 zápasů od 25.12.2018 do 17.1.2019 za úmyslný faul kolenem na hráče bez držení puku.
                                                                                                                                                                                     25.12.2018
 

Horníček Jaroslav

   Ve zápase Náměšť2 - HC Stanoviště nastoupil za HC Stanoviště neoprávněně Jaroslav Horníček.  Disciplinární  komise  rozhodla  o  kontumaci zápasu 5 : 0 ve prospěch mužstva Náměšť 2, udělení pokuty ve výši 5 000,- týmu HC Stanoviště a zastavením činnosti kapitána týmu HC Stanoviště Jelínka Libora na 5 zápasů, t.j. do 19.11.2018.
                                                                                                                                                                                     29.10.2018
 

Strnad Martin

   Strnad Martin z týmu Mars Studenec potrestán zákazem startu ve třech zápasech NHL za krosček zezadu na krk a následné hrubé urážky rozhodčích a protihráčů.
                                                                                                                                                                                      11.3.2018
 

Lang Petr

   Disciplinární komise na základě podnětu rozhodčího rozhodla o uložení trestu zákazu hraní v NHL do 19.1.2018 hráči Lang Petr ( HC Rakšice ) za  hrubé nesportovní chování k rozhodčímu. Zároveň upozorňuje všechna mužstva na povinnost startů hráčů v dresech s čísly uvedenými na soupisce mužstev..
                                                                                                                                                                                      2.1.2018
 

Hošťálek Aleš

   Disciplinární komise na základě podnětu rozhodčího rozhodla o uložení trestu zákazu hraní do 15.12.2017 hráči Hošťálek Aleš ( HC Originals ) za vyloučení do konce zápasu a následné hrubé nesportovní chování k rozhodčímu. Zároveň upozorňuje a vyzývá rozhodčí, aby v případě hrubého zákroku či nesportovního chování podávali podněty pro dodatečné trestání hráčů v DK.
                                                                                                                                                                                      29.11.2017
 

Vytiska Stanislav

   Disciplinární komise rozhodla o udělení trestu pro hráče Vytiska Stanislav z týmu HC Naloučany : Okamžitý zákaz startu v NHL až do konce sezony 2014/2015.
Odůvodnění : DK souhlasí s vyjádřením týmu HC Nárameč, že se jedná o zcela neslučitelné chování hráče s principy této soutěže a zásadní čin proti pravidlům fair play. Jde o individuální provinění nesouvisející s vlastním startem jeho týmu HC Naloučany, hráč je potrestán zákazem startu v dalším průběhu letošního ročníku NHL a necháváme na zvážení ostatních mužstev, zda pro příští sezony tohoto hráče někdo bude do svého týmu chtít.
                                                                                                                                                                                        18.1.2015
 

Tresty hráčům

   Disciplinární komise potrestala hráče za incident v zápase Draci Vladislav - HC Zbýšov. Hráč Radek Skokan z HC Zbýšov za úmyslné kopnutí do protihráče v přerušené hře, nesmí hrát deset zápasů NHL ( do 31.1.2014 ) a je podmínečně vyloučen z NHL. Hráč Chládek Vítězslav z Draci Vladislav za napadení protihráče odcházejícího do kabiny, nesmí nastoupit v třech zápasech NHL ( do 31.12.2013 ) .
                                                                                                                                                                                        10.12.2013

Vyjimka z pravidel

   Řídící komise NHL rozhodla o umožnění startu brankáře HC Berušky Václava Bednáře za náměšťský hokejový tým hrající krajskou soutěž a dále může hrát NHL.
  Již před startem soutěže byl zájem o dva loňské brankáře Berušek, v tom případě by celek nebyl schopen hrát NHL. Bohužel po zranění Lea Paseky, který z Berušek odešel, má áčko pouze jednoho brankáře a požádalo nás o tuto variantu. Dle názoru komise se jedná o rozumné řešení vyhovujícím všem zúčastněným stranám.
                                                                                                                                                                                       18.11.2013

Změna rozhodnutí DK

  DK projednala podezření z neoprávněné nominace hráčů Pálky a Lainky na soupisky svých mužstev před zahájením NHL 2013/2014 a rozhodla takto : týmy HC Draci Vladislav a HC Ducks jsou potrestáni pokutou 1 000,- Kč za nesportovní chování, výše uvedení hráči hráči nesmí v NHL startovat, Pavel Lainka a Ladislav Sobotka odstupují z řídící komise. Odůvodnění :  dle dle současných pravidel NHL lze potrestat celek a jeho kapitána pouze za start v soutěži. DK zohlednila dopad na atmosféru před zahájením letošní sezony, považuje jejich zapsání na soupisku za chybnou a nesportovní. Pro nadcházející sezonu bude změněno pravidlo o soupiskách. " Při zjištění neoprávněného startu hráče = kontumace zápasu a pokuta  5 000,- Kč pro mužstvo. Kapitán provinilého týmu uvedený na soupisce, bude navíc potrestán zákazem startu v dalších deseti zápasech NHL. Stejný trest bude udělen i při zjištění neoprávněného zapsání hráče na oficiální soupisku týmu.
                                                                                                                                                                                        20.10.2013
       DK se zabývala startem některých hráčů HC Rakšice v OP Znojma. Na základě zjištěných skutečností, po vyjádření vedoucího mužstva a zohlednění okolností rozhodla následovně :   " Mužstvu HC Rakšice je udělena pokuta ve výši  3 000,- do fondu NHL. Hráči Křepela L. , Věžník A. a Matula L. mohou hrát v dalším průběhu NHL, výsledky HC Rakšice zůstávají v platnosti. "
  Při projednávání kauzy DK uznala neoprávněnost jejich startu v NHL, kdy zároveň hrají registrovanou soutěž ČSLH , zohlednila věk a výkonnost dotyčných hráčů i při eventuálních dalších postizích regulérnost a plynulost průběhu ročníku. Pro příští ročník komise doporučuje zrušit omezení účasti hráčů v OP nad 45 roků.
                                                                                                                                                                                         14.11.2012

   ŘDK se zabývala stížností mužstva HC Buldoci na účast v NHL hráče Koblížka z týmu HC Vémyslice. Svůj názor vyjádřilo všech 7 členů komise a celou diskuzí se nesl základní problém. Je jednoznačně chybou, že v pravidlech soutěže není uvedeno omezení startu exligových mladých hráčů pouze pro nově zaregistrované účastníky NH, kteří nestartovali v předchozích ročnících soutěže.  Z tohoto důvodu je jeví skutečně start hráče Koblížka , ale i dalších jako neoprávněný. V závěrečném hlasování o udělení či neudělení trestu, poměrem 4 : 3 komise rozhodla hráče a tým HC Vémyslice netrestat a ponechat všechny výsledky v platnosti. Před příštím ročníkem pak upravit pravidla pro start všech hráčů NHL do jednoznačné podoby pro zamezení těchto dohadů.

                                                                                                                                                                                            16.3.2012

   Hráč Mikuš ( Kru ) obdržel třetí vyloučení do konce zápasu a v souladu s pravidly NHL nesmí hrát do konce letošního ročníku NHL. Na základě žádosti hráče o snížení trestu rozhodla DK následovně : Vzhledem k tomu, že se jednalo o tresty za řeči a Mikuš je členem mužstva, které nezasáhne do rozhodujících umístění tabulky, při faktu, že do konce zbývá ještě 14 kol, DK zmírnila trest na zákaz startu v 3 utkáních od 21.1.2011 do 4.2.2011  a poté podmíněnému vyloučení z letošního ročníku NHL. Hlasování DK : pro 3, proti 1, nehlasoval 1.

                                                                                                                                                                                            25.1.2011
   Disciplinární komise NHL rozhodla o potrestání hráče Rabušic Jaroslav ( Ná1) zastavením činnosti hráče nepodmíněně na 3 soutěžní utkání NHL od 4.1.2010 do 15.1.2010 a o podmínečném vyloučení z NHL do 28.2.2010.  Hráč Rabušic Jaroslav v zápase NHL Náměšť1 - HC Hluboké napadl rozhodčího utkání Patrika Jonáka. Rozhodčí poté vyloučil hráče Rabušice do konce utkání. DK v souladu s bodem č. 8 pravidel NHL při udělování výše trestu zohledňovala své pravomoci, výpovědi rozhodčích, hráčů utkání i dalších svědků. Považuje toto provinění za závažné porušení pravidel a duchu soutěže. DK nařizuje případné další incidenty k řešení korespondovat přímo na adresy členů DK, ve snaze o maximální objektivnost posuzování těchto případů.
                                                                                                                                                                                             4.1.2010

 

starší statistiky

 HC Berušky
 HC Hluboké
 HC Jinošov
 HC Rakšice
 HC Pyšel
 HC Naloučany "B"
 HC Nárameč
 HC Pozďátky
 Orli Rešice
 Mars Studenec
 HC Ducks Náměšť
 HC Originals
 HC Stanoviště
 Náměšť 2
 Harťál
 Zlobři Myslibořice
 Lok. Zbýšov
 Kojoti Vémyslice
 HC Zbýšov
 HC Naloučany
 HC Rosice
 Draci Vladislav
 HC Dukovany
 Náměšť 1
   
 
statistiky
 HC Berušky
 HC Pyšel
 HC Naloučany
 HC Rakšice
 HC Jinošov
 HC Nárameč
 Zlobři Myslibořice
 HC Ducks
 HK Originals
 HC Mars Studenec
 HC Spartak Třebíč
 Harťál
 Náměšť 2
   
 
     historie ligy
 historie NHL
 zajímavosti NHL
 vítězové NHL
 klub kanonýrů
 2022 - 2023
 2021 - 2022
 2019 - 2020
 2018 - 2019
 2017 - 2018  -  "B"
 2016 - 2017  -  "B"
 2015 - 2016  -  "B"
 2014 - 2015  -  "A"
 2014 - 2015  -  "B"
 2013 - 2014
 2012 - 2013
 2011 - 2012
 2010 - 2011
 2009 - 2010
 2008 - 2009
 2007 - 2008
 2006 - 2007
 2005 - 2006
 2004 - 2005
 archív článků