Rozpis  NHL 2018 - 2019

                

        Zkratky mužstev ve sloupci rozhodčí :  HC Rakšice - Rak,  HC Hluboké - Hlu, HC Berušky - Ber, HC Pyšel - Pyš, HC Naloučany B - Nal, Orli Rešice - Reš, Jinošov HC - Jin, HC Nárameč - Nár, HC Pozďátky - Poz,  Lokomotiva Zbýšov - Zbý, HC Ducks "B" - Duc, HK Originals - Ori,  Mars Studenec - Mar, HC Stanoviště - Sta, Harťál - Har, Náměšť 2 - Ná2

                                                                                                                                                                                  upravená verze 20.11.2018
                                                                                                                                                                                          verze v pdf
  Datum Čas Soupeř Soupeř Rozhodčí     Datum Čas Soupeř Soupeř Rozhodčí
                         
3. do 30.11. odloženo Studenec Zbýšov Stu+Zbý              
                         
9. 22.11.2018 2055 - 2225 Jinošov Pozďátky Jin+Poz   10. 26.11.2018 2055 - 2225 Rakšice Pyšel Rak+Pyš
  24.11.2018 945 - 1115 Stanoviště Harťál Sta+Har     27.11.2018 2110 - 2240 Ducks Hluboké Duc+Hlu
  24.11.2018 1420 - 1550 Naloučany Nárameč Nal+Nár     28.11.2018 1950 - 2120 Berušky Rešice Ber+Reš
  24.11.2018 1610 - 1740 Rakšice Zbýšov Rak+Zbý     28.11.2018 2140 - 2310 Harťál Naloučany Har+Nal
  24.11.2018 1800 - 1930 Pyšel Ducks PyšDuc     29.11.2018 2055 - 2225 Originals Jinošov Ori+Jin
  25.11.2018 755 - 925 Hluboké Berušky Hlu+Ber     4.12.2018 2110 - 2240 Studenec Náměšť 2 Stu+Ná2
  25.11.2018 1835 - 2005 Rešice Studenec Reš+Stu     5.12.2018 1950 - 2120 Pozďátky Stanoviště Poz+Sta
  do 20.12. odloženo Originals Náměšť2 Ori+Ná2     6.12.2018 2055 - 2225 Zbýšov Nárameč Zbý+Nár
                         
11. 1.12.2018 755 - 925 Pyšel Zbýšov Pyš+Zbý   12. 8.12.2018 1300 - 1430 Pyšel Hluboké Pyš+Hlu
  1.12.2018 945 - 1115 Hluboké Rakšice Hlu+Rak     8.12.2018 1450 - 1620 Pozďátky Nárameč Poz+Nár
  1.12.2018 1410 - 1540 Rešice Ducks Reš+Duc     8.12.2018 1640 - 1810 Ducks Náměšť 2 Duc+Ná2
  2.12.2018 1035 - 1205 Náměšť 2 Berušky Ná2+Ber     9.12.2018 1035 - 1205 Berušky Jinošov Ber+Jin
  2.12.2018 1225 - 1355 Jinošov Studenec Jin+Stu     9.12.2018 1225 - 1355 Studenec Stanoviště Stu+Sta
  2.12.2018 1615 - 1745 Stanoviště Originals Sta+Ori     9.12.2018 1615 - 1745 Zbýšov Harťál Zbý+Har
  2.12.2018 1805 - 1935 Naloučany Pozďátky Nal+Poz     9.12.2018 1805 - 1935 Rakšice Rešice Rak+Reš
  3.12.2018 2055 - 2225 Nárameč Harťál Nár+Har     10.12.2018 2055 - 2225 Originals Naloučany Ori+Nal
                         
13. 13.12.2018 2055 - 2225 Naloučany Studenec Nal+Stu   14. 22.12.2018 800 - 930 Rakšice Jinošov Rak+Jin
  15.12.2018 755 - 925 Náměšť 2 Rakšice Ná2+Rak     22.12.2018 950 - 1120 Ducks Stanoviště Duc+Sta
  15.12.2018 945 - 1115 Rešice Pyšel Reš+Pyš     22.12.2018 1140 - 1310 Studenec Nárameč Stu+Nár
  15.12.2018 1410 - 1540 Hluboké Zbýšov Hlu+Zbý     22.12.2018 1330 - 1500 Originals Harťál Ori+Har
  16.12.2018 755 - 925 Stanoviště Berušky Sta+Ber     22.12.2018 1520 - 1650 Hluboké Rešice Hlu+Reš
  16.12.2018 945 - 1115 Harťál Pozďátky Har+Poz     23.12.2018 1035 - 1205 Pyšel Náměšť 2 Pyš+Ná2
  16.12.2018 1615 - 1745 Nárameč Originals Nár+Ori     23.12.2018 1225 - 1355 Zbýšov Pozďátky Zbý+Poz
  16.12.2018 1805 - 1935 Jinošov Ducks Jin+Duc     23.12.2018 1615 - 1745 Berušky Naloučany Ber+Nal
                         
15. 26.12.2018 950 - 1120 Stanoviště Rakšice Sta+Rak   16. 29.12.2018 800 - 930 Ducks Nárameč Duc+Nár
  26.12.2018 1140 - 1310 Náměšť 2 Hluboké Ná2-Hlu     29.12.2018 950 - 1120 Originals Zbýšov Ori+Zbý
  26.12.2018 1330 - 1500 Naloučany Ducks Nal+Duc     29.12.2018 1140 - 1310 Studenec Pozďátky Stu+Poz
  26.12.2018 1520 - 1650 Rešice Zbýšov Reš+Zbý     29.12.2018 1330 - 1500 Hluboké Jinošov Hlu+Jin
  26.12.2018 1710 - 1840 Jinošov Pyšel Jin+Pyš     29.12.2018 1520 - 1650 Pyšel Stanoviště Pyš+Sta
  26.12.2018 1900 - 2030 Harťál Studenec Har+Stu     30.12.2018 1035 - 1205 Berušky Harťál Ber+Har
  26.12.2018 2050 - 2220 Pozďátky Originals Poz+Ori     30.12.2018 1225 - 1355 Rešice Náměšť 2 Reš+Ná2
  27.12.2018 2055 - 2225 Nárameč Berušky Nár+Ber     30.12.2018 1615 - 1745 Rakšice Naloučany Rak+Nal
                         
17. 5.1.2019 800 - 930 Zbýšov Náměšť 2 Zbý+Ná2   18. 2.1.2019 1950 - 2120 Berušky Originals Ber+Ori
  5.1.2019 950 - 1120 Nárameč Rakšice Nár+Rak     2.1.2018 2140 - 2310 Studenec Zbýšov Stu+Zbý
  5.1.2019 1140 - 1310 Jinošov Rešice Jin+Reš     3.1.2018 2055 - 2225 Ducks Pozďátky Duc+Poz
  5.1.2019 1330 - 1500 Stanoviště Hluboké Sta+Hlu     7.1.2018 2055 - 2225 Rakšice Harťál Rak+Har
  5.1.2019 1520 - 1650 Pozďátky Berušky Poz+Ber     8.1.2019 2110 - 2240 Pyšel Nárameč Pyš+Nár
  6.1.2019 1035 - 1205 Harťál Ducks Har+Duc     9.1.2018 1950 - 2120 Rešice Stanoviště Reš+Sta
  6.1.2019 1225 - 1355 Originals Studenec Ori+Stu     9.1.2018 2140 - 2310 Hluboké Naloučany Hlu+Nal
  6.1.2019 1615 - 1745 Naloučany Pyšel Nal+Pyš     10.1.2018 2055 - 2225 Náměšť 2 Jinošov Ná2+Jin
                         
19. 12.1.2019 800 - 930 Harťál Pyšel Har+Pyš   20. 15.1.2019 2110 - 2240 Berušky Ducks Ber+Duc
  12.1.2019 1400 - 1530 Pozďátky Rakšice Poz+Rak     16.1.2019 1950 - 2120 Nárameč Náměšť 2 Nár+Ná2
  12.1.2019 1950 - 2120 Originals Ducks Ori+Duc     16.1.2019 2140 - 2310 Harťál Rešice Har+Reš
  13.1.2019 1225 - 1355 Studenec Berušky Stu+Ber     17.1.2019 2055 - 2225 Zbýšov Stanoviště Zbý+Sta
  13.1.2019 1615 - 1745 Zbýšov Jinošov Zbý+Jin     21.1.2019 2055 - 2225 Pozďátky Hluboké Poz+Hlu
  13.1.2019 1805 - 1935 Stanoviště Náměšť 2 Sta+Ná2     22.1.2019 2110 - 2240 Originals Pyšel Ori+Pyš
  13.1.2019 1950 - 2120 Naloučany Rešice Nal+Reš     23.1.2019 1950 - 2120 Studenec Rakšice Stu+Rak
  14.1.2019 2055 - 2225 Nárameč Hluboké Nár+Hlu     24.1.2019 2055 - 2225 Naloučany Jinošov Nal+Jin
                         
21. 19.1.2019 800 - 930 Ducks Studenec Duc+Stu   22. 26.1.2019 800 - 930 Rakšice Berušky Rak+Ber
  19.1.2019 950 - 1120 Pyšel Pozďátky Pyš+Poz     26.1.2019 1230 - 1400 Hluboké Originals Hlu+Ori
  19.1.2019 1140 - 1310 Berušky Zbýšov Ber+Zbý     26.1.2019 1420 - 1550 Rešice Pozďátky Reš+Poz
  19.1.2019 1330 - 1500 Náměšť 2 Naloučany Ná2+Nal     26.1.2019 1610 - 1740 Pyšel Studenec Pyš+Stu
  19.1.2019 1520 - 1650 Jinošov Stanoviště Jin+Sta     26.1.2019 1800 - 1930 Náměšť 2 Harťál Ná2+Har
  20.1.2019 1035 - 1205 Rakšice Originals Rak+Ori     27.1.2019 1035 - 1205 Ducks Zbýšov Duc+Zbý
  20.1.2019 1225 - 1355 Hluboké Harťál Hlu+Har     27.1.2019 1225 - 1355 Stanoviště Naloučany Sta+Nal
  20.1.2019 1615 - 1745 Rešice Nárameč Reš+Nár     27.1.2019 1800 - 1930 Jinošov Nárameč Jin+Nár
                         
23. 29.1.2019 2110 - 2240 Zbýšov Naloučany Zbý+Nal   24. 2.2.2019 800 - 930 Jinošov Pozďátky Jin+Poz
  30.1.2019 1950 - 2120 Nárameč Stanoviště Nár+Sta     2.2.2019 950 - 1120 Náměšť 2 Originals Ná2+Ori
  30.1.2019 2140 - 2310 Harťál Jinošov Har+Jin     2.2.2019 1140 - 1310 Stanoviště Harťál Sta+Har
  31.1.2019 2055 - 2225 Pozďátky Náměšť 2 Poz+Ná2     2.2.2019 1330 - 1500 Rešice Studenec Reš+Stu
  5.2.2019 2110 - 2240 Originals Rešice Ori+Reš     2.2.2019 1520 - 1650 Rakšice Zbýšov Rak+Zbý
  6.2.2019 1950 - 2120 Studenec Hluboké Stu+Hlu     3.2.2019 1035 - 1205 Pyšel Ducks PyšDuc
  6.2.2019 2140 - 2310 Berušky Pyšel Ber+Pyš     3.2.2019 1225 - 1355 Hluboké Berušky Hlu+Ber
  7.2.2019 2055 - 2225 Ducks Rakšice Duc+Rak     3.2.2019 1615 - 1745 Naloučany Nárameč Nal+Nár
                         
25. 9.2.2019   Berušky Rešice Ber+Reš   26. 12.2.2019   Pyšel Zbýšov Pyš+Zbý
      Ducks Hluboké Duc+Hlu         Hluboké Rakšice Hlu+Rak
      Rakšice Pyšel Rak+Pyš         Rešice Ducks Reš+Duc
      Zbýšov Nárameč Zbý+Nár         Náměšť 2 Berušky Ná2+Ber
      Originals Jinošov Ori+Jin     19.2.2019   Jinošov Studenec Jin+Stu
      Studenec Náměšť 2 Stu+Ná2         Stanoviště Originals Sta+Ori
      Harťál Naloučany Har+Nal         Naloučany Pozďátky Nal+Poz
      Pozďátky Stanoviště Poz+Sta         Nárameč Harťál Nár+Har
                         
27. 16.2.2019   Pyšel Hluboké Pyš+Hlu   28. 20.2.2019   Jinošov Ducks Jin+Duc
      Rakšice Rešice Rak+Reš         Náměšť 2 Rakšice Ná2+Rak
      Ducks Náměšť 2 Duc+Ná2         Rešice Pyšel Reš+Pyš
      Berušky Jinošov Ber+Jin         Hluboké Zbýšov Hlu+Zbý
      Studenec Stanoviště Stu+Sta     27.2.2019   Stanoviště Berušky Sta+Ber
      Originals Naloučany Ori+Nal         Naloučany Studenec Nal+Stu
      Pozďátky Nárameč Poz+Nár         Nárameč Originals Nár+Ori
      Zbýšov Harťál Zbý+Har         Harťál Pozďátky Har+Poz
                         
29. 23.2.2019   Studenec Nárameč Stu+Nár   30. 2.3.2019   Stanoviště Rakšice Sta+Rak
      Ducks Stanoviště Duc+Sta         Naloučany Ducks Nal+Duc
      Rakšice Jinošov Rak+Jin         Nárameč Berušky Nár+Ber
      Originals Harťál Ori+Har         Pozďátky Originals Poz+Ori
      Pyšel Náměšť 2 Pyš+Ná2         Jinošov Pyšel Jin+Pyš
      Hluboké Rešice Hlu+Reš         Harťál Studenec Har+Stu
      Zbýšov Pozďátky Zbý+Poz         Rešice Zbýšov Reš+Zbý
      Berušky Naloučany Ber+Nal         Náměšť 2 Hluboké Ná2-Hlu
  čtvrtfinále               odvety čtvrtfinále      
  5.3.2019             9.3.2019        
                         
                         
                         
  3.zápas čtvrtfinále               semifinále      
  13.3.2019             16.3.2019        
                         
                         
  odvety semifinále               3.zápas semifinále      
  20.3.2019             23.3.2019        
                         
  finále               odveta finále      
  27.3.2019             30.3.2019        
  3.zápas finále               zápas o třetí místo      
  31.3.2019             30.3.2019        
 

 

 

 

 

hlavní strana
rozpis soutěže
výsledky
tabulka
nejlepší střelci
kontakty
rozhodčí
vypůjčení brankáři
pravidla
platby mužstev
trestná lavice
partneři NHL
kamera na ZS
rozpis ledu na ZS
fotodokumentace
   
 
diskuze
   
soupisky
 HC Berušky
 HC Pyšel
 HC Naloučany
 HC Rakšice
 Orli Rešice
 Jinošov HC
 HC Nárameč
 HC Pozďátky
 Lok. Zbýšov
 HC Hluboké
 HC Ducks "B"
 HK Originals
 HC Mars Studenec
 HC Stanoviště
 Harťál
 Náměšť 2
 
 
 
 
 
 
 

  design : Ivo Matoušek

 

starší statistiky

 HC Berušky
 HC Hluboké
 Jinošov HC
 HC Rakšice
 HC Buldoci
 HC Naloučany "B"
 HC Nárameč
 HC Pozďátky
 Orli Rešice
 Lok. Zbýšov
 Mars Studenec
 HC Ducks Náměšť
 HC Originals
 HC Stanoviště
 HC Zbýšov
 Kojoti Vémyslice
 HC Naloučany
 HC Rosice
 Draci Vladislav
 HC Dukovany
 Náměšť 1
 Náměšť 2
   
 
statistiky
 HC Berušky
 HC Pyšel
 HC Naloučany
 HC Rakšice
 Orli Rešice
 Jinošov HC
 HC Nárameč
 HC Pozďátky
 Lok. Zbýšov
 HC Hluboké
 HC Ducks "B"
 HK Originals
 HC Mars Studenec
 HC Stanoviště
 Harťál
 Náměšť 2
   
 
     historie ligy
 historie NHL
 zajímavosti NHL
 vítězové NHL
 klub kanonýrů
 2017 - 2018  -  "B"
 2016 - 2017  -  "B"
 2015 - 2016  -  "B"
 2014 - 2015  -  "A"
 2014 - 2015  -  "B"
 2013 - 2014
 2012 - 2013
 2011 - 2012
 2010 - 2011
 2009 - 2010
 2008 - 2009
 2007 - 2008
 2006 - 2007
 2005 - 2006
 2004 - 2005
 archív článků