Rozpis  NHL 2018 - 2019

                

        Zkratky mužstev ve sloupci rozhodčí :  HC Rakšice - Rak,  HC Hluboké - Hlu, HC Berušky - Ber, HC Pyšel - Pyš, HC Naloučany B - Nal, Orli Rešice - Reš, Jinošov HC - Jin, HC Nárameč - Nár, HC Pozďátky - Poz,  Lokomotiva Zbýšov - Zbý, HC Ducks "B" - Duc, HK Originals - Ori,  Mars Studenec - Mar, HC Stanoviště - Sta, Harťál - Har, Náměšť 2 - Ná2

                                                                                                                                                                                  upravená verze 2.1.2019
                                                                                                                                                                                          verze v pdf
  Datum Čas Soupeř Soupeř Rozhodčí     Datum Čas Soupeř Soupeř Rozhodčí
                         
15. 28.1.2019 2055 - 2225 Stanoviště Rakšice Sta+Rak   14. 4.2.2018 1920 - 2050 Ducks Stanoviště Duc+Sta
                         
21. 20.1.2019 1615 - 1745 Rešice Nárameč Reš+Nár   22. 26.1.2019 800 - 930 Rakšice Berušky Rak+Ber
                26.1.2019 1230 - 1400 Hluboké Originals Hlu+Ori
                26.1.2019 1420 - 1550 Rešice Pozďátky Reš+Poz
20. 21.1.2019 2055 - 2225 Pozďátky Hluboké Poz+Hlu     26.1.2019 1610 - 1740 Pyšel Studenec Pyš+Stu
  22.1.2019 2110 - 2240 Originals Pyšel Ori+Pyš     26.1.2019 1800 - 1930 Náměšť 2 Harťál Ná2+Har
  23.1.2019 1950 - 2120 Studenec Rakšice Stu+Rak     27.1.2019 1035 - 1205 Ducks Zbýšov Duc+Zbý
  24.1.2019 2055 - 2225 Naloučany Jinošov Nal+Jin     27.1.2019 1225 - 1355 Stanoviště Naloučany Sta+Nal
                27.1.2019 1800 - 1930 Jinošov Nárameč Jin+Nár
                         
23. 29.1.2019 2110 - 2240 Zbýšov Naloučany Zbý+Nal   24. 2.2.2019 800 - 930 Jinošov Pozďátky Jin+Poz
  30.1.2019 1950 - 2120 Nárameč Stanoviště Nár+Sta     2.2.2019 950 - 1120 Náměšť 2 Originals Ná2+Ori
  30.1.2019 2140 - 2310 Harťál Jinošov Har+Jin     2.2.2019 1140 - 1310 Stanoviště Harťál Sta+Har
  31.1.2019 2055 - 2225 Pozďátky Náměšť 2 Poz+Ná2     2.2.2019 1330 - 1500 Rešice Studenec Reš+Stu
  5.2.2019 2110 - 2240 Originals Rešice Ori+Reš     2.2.2019 1520 - 1650 Rakšice Zbýšov Rak+Zbý
  6.2.2019 1950 - 2120 Studenec Hluboké Stu+Hlu     3.2.2019 1035 - 1205 Pyšel Ducks PyšDuc
  6.2.2019 2140 - 2310 Berušky Pyšel Ber+Pyš     3.2.2019 1225 - 1355 Hluboké Berušky Hlu+Ber
  7.2.2019 2055 - 2225 Ducks Rakšice Duc+Rak     3.2.2019 1615 - 1745 Naloučany Nárameč Nal+Nár
                         
25. 9.2.2019 800 - 930 Harťál Naloučany Har+Nal   26. 12.2.2019 2110 - 2240 Pyšel Zbýšov Pyš+Zbý
  9.2.2019 1220 - 1350 Ducks Hluboké Duc+Hlu     13.2.2019 1950 - 2120 Hluboké Rakšice Hlu+Rak
  9.2.2019 1410 - 1540 Rakšice Pyšel Rak+Pyš     13.2.2019 2140 - 2310 Rešice Ducks Reš+Duc
  10.2.2019 1035 - 1205 Zbýšov Nárameč Zbý+Nár     14.2.2019 2055 - 2225 Náměšť 2 Berušky Ná2+Ber
  10.2.2019 1225 - 1355 Originals Jinošov Ori+Jin     19.2.2019 2110 - 2240 Jinošov Studenec Jin+Stu
  10.2.2019 1615 - 1745 Studenec Náměšť 2 Stu+Ná2     20.2.2019 1950 - 2120 Stanoviště Originals Sta+Ori
  10.2.2019 1805 - 1935 Pozďátky Stanoviště Poz+Sta     20.2.2019 2140 - 2310 Naloučany Pozďátky Nal+Poz
  10.2.2019 1955 - 2125 Rešice Berušky Ber+Reš     21.2.2019 2055 - 2225 Nárameč Harťál Nár+Har
                         
27. 16.2.2019 800 - 930 Pyšel Hluboké Pyš+Hlu   28. 23.2.2019 800 - 930 Jinošov Ducks Jin+Duc
  16.2.2019 1430 - 1600 Rakšice Rešice Rak+Reš     23.2.2019 1220 - 1350 Náměšť 2 Rakšice Ná2+Rak
  16.2.2019 1620 - 1750 Ducks Náměšť 2 Duc+Ná2     23.2.2019 1410 - 1540 Rešice Pyšel Reš+Pyš
  16.2.2019 1810 - 1940 Berušky Jinošov Ber+Jin     23.2.2019 2000 - 2130 Hluboké Zbýšov Hlu+Zbý
  17.2.2019 1035 - 1205 Studenec Stanoviště Stu+Sta     24.2.2019 1035 - 1205 Stanoviště Berušky Sta+Ber
  17.2.2019 1225 - 1355 Originals Naloučany Ori+Nal     24.2.2019 1225 - 1355 Naloučany Studenec Nal+Stu
  17.2.2019 1615 - 1745 Pozďátky Nárameč Poz+Nár     24.2.2019 1615 - 1745 Nárameč Originals Nár+Ori
  17.2.2019 1805 - 1935 Zbýšov Harťál Zbý+Har     24.2.2019 1805 - 1935 Harťál Pozďátky Har+Poz
                         
29. 25.2.2019 1920 - 2050 Rakšice Jinošov Rak+Jin   30. 2.3.2019 800 - 930 Harťál Studenec Har+Stu
  25.2.2019 2110 - 2240 Pyšel Náměšť 2 Pyš+Ná2     2.3.2019 1230 - 1400 Nárameč Berušky Nár+Ber
  26.2.2019 1935 - 2105 Ducks Stanoviště Duc+Sta     2.3.2019 1420 - 1550 Pozďátky Originals Poz+Ori
  26.2.2019 2125 - 2255 Berušky Naloučany Ber+Nal     2.3.2019 1610 - 1740 Naloučany Ducks Nal+Duc
  27.2.2019 1950 - 2120 Hluboké Rešice Hlu+Reš     3.3.2019 1035 - 1205 Jinošov Pyšel Jin+Pyš
  27.2.2019 2140 - 2310 Studenec Nárameč Stu+Nár     3.3.2019 1225 - 1355 Rešice Zbýšov Reš+Zbý
  28.2.2019 1920 - 2050 Zbýšov Pozďátky Zbý+Poz     3.3.2019 1615 - 1745 Stanoviště Rakšice Sta+Rak
  28.2.2019 2110 - 2240 Originals Harťál Ori+Har     3.3.2019 1805 - 1935 Náměšť 2 Hluboké Ná2-Hlu
  čtvrtfinále               odvety čtvrtfinále      
  5.3.2019             9.3.2019        
                         
                         
                         
  3.zápas čtvrtfinále               semifinále      
  13.3.2019             16.3.2019        
                         
                         
  odvety semifinále               3.zápas semifinále      
  20.3.2019             23.3.2019        
                         
  finále               odveta finále      
  27.3.2019             30.3.2019        
  3.zápas finále               zápas o třetí místo      
  31.3.2019             30.3.2019        
 

 

 

 

 

hlavní strana
rozpis soutěže
výsledky
tabulka
nejlepší střelci
kontakty
rozhodčí
vypůjčení brankáři
pravidla
platby mužstev
trestná lavice
partneři NHL
kamera na ZS
rozpis ledu na ZS
fotodokumentace
   
 
diskuze
   
soupisky
 HC Berušky
 HC Pyšel
 HC Naloučany
 HC Rakšice
 Orli Rešice
 Jinošov HC
 HC Nárameč
 HC Pozďátky
 Lok. Zbýšov
 HC Hluboké
 HC Ducks "B"
 HK Originals
 HC Mars Studenec
 HC Stanoviště
 Harťál
 Náměšť 2
 
 
 
 
 
 
 

  design : Ivo Matoušek

 

starší statistiky

 HC Berušky
 HC Hluboké
 Jinošov HC
 HC Rakšice
 HC Buldoci
 HC Naloučany "B"
 HC Nárameč
 HC Pozďátky
 Orli Rešice
 Lok. Zbýšov
 Mars Studenec
 HC Ducks Náměšť
 HC Originals
 HC Stanoviště
 HC Zbýšov
 Kojoti Vémyslice
 HC Naloučany
 HC Rosice
 Draci Vladislav
 HC Dukovany
 Náměšť 1
 Náměšť 2
   
 
statistiky
 HC Berušky
 HC Pyšel
 HC Naloučany
 HC Rakšice
 Orli Rešice
 Jinošov HC
 HC Nárameč
 HC Pozďátky
 Lok. Zbýšov
 HC Hluboké
 HC Ducks "B"
 HK Originals
 HC Mars Studenec
 HC Stanoviště
 Harťál
 Náměšť 2
   
 
     historie ligy
 historie NHL
 zajímavosti NHL
 vítězové NHL
 klub kanonýrů
 2017 - 2018  -  "B"
 2016 - 2017  -  "B"
 2015 - 2016  -  "B"
 2014 - 2015  -  "A"
 2014 - 2015  -  "B"
 2013 - 2014
 2012 - 2013
 2011 - 2012
 2010 - 2011
 2009 - 2010
 2008 - 2009
 2007 - 2008
 2006 - 2007
 2005 - 2006
 2004 - 2005
 archív článků