hlavní strana
rozpis soutěže
výsledky
tabulka
nejlepší střelci
kontakty
rozhodčí
vypůjčení brankáři
pravidla
platby mužstev
trestná lavice
partneři NHL
kamera na ZS
rozpis ledu na ZS
fotodokumentace
   
 
diskuze
   
soupisky
 HC Berušky
 HC Pyšel
 HC Naloučany
 HC Rakšice
 Orli Rešice
 HC Jinošov
 HC Nárameč
 Zlobři Myslibořice
 HC Hluboké
 HC Ducks
 HK Originals
 Mars Studenec
 HC Spartak Třebíč
 Harťál
 Náměšť 2
 
 
 
 
 
 

  design : Ivo Matoušek

 

                      Rozpis  NHL 2023 - 2024

                

        Zkratky mužstev :  HC Rakšice - Rak, HC Berušky - Ber, HC Pyšel - Pyš, HC Naloučany - Nal, Orli Rešice - Reš, Jinošov HC - Jin, HC Nárameč - Nár,  Zlobři Myslibořice - Mys, HC Ducks - Duc, HK Originals - Ori,  Mars Studenec - Mar, Spartak Třebíč - Tře, Harťál - Har, Náměšť 2 - Ná

                                                                                                                                                                                  přípravný rozpis - aktualizace 23.9.2023

                                                                                                                                                                                           verze v pdf

  Datum Čas Soupeř Soupeř Rozhodčí     Datum Čas Soupeř Soupeř Rozhodčí
         
1. 7.10.2023   Naloučany Rakšice Nal - Rak   2. 14.10.2023   Studenec Jinošov Stu - Jin
      Originals Zlobři Ori - Zlo         Nárameč Harťál Nar - Ha
      Berušky Náměšť Ber - Ná         Náměšť Spartak Ná - Spa
      Spartak Nárameč Spa - Ná         Rakšice Berušky Rak - Ber
      Harťál Studenec Har - Stu         Zlobři Naloučany Zlo - Nal
      Jinošov Pyšel Jin - Pyš         Ducks Originals Duc - Or
         
3. 18.10.2023   Naloučany Ducks Nal - Du   4. 21.10.2023   Nárameč Pyšel Nár -
      Berušky Zlobři Ber - Zlo         Náměšť Jinošov Ná - Jin
      Spartak Rakšice Spa - Ra         Rakšice Harťál Rak - Ha
  25.10.2023   Harťál Náměšť Har - Ná         Zlobři Spartak Zlo - Spa
      Jinošov Nárameč Jin - nár         Ducks Berušky Duc - Be
      Pyšel Studenec Pyš - Stu         Originals Naloučany Ori - Nal
         
5. 28.10.2023   Berušky Originals Ber - Ori   6. 4.11.2023   Náměšť Studenec Ná - Stu
      Spartak Ducks Spa - Du         Rakšice Pyš Rak - Pyš
      Harťál Zlobři Har - Zlo         Zlobři Jinošov Zlo - Jin
      Jinošov Rakšice Jin - Rak         Ducks Harťál Duc - Ha
      Pyšel Náměšť Pyš - Ná         Originals Spartak Ori - Spa
      Studenec Nárameč Stu - Nár         Naloučany Berušky Nal - Ber
         
7. 8.11.2023   Spartak Naloučany Spa - Nal   8. 11.11.2023   Rakšice Nárameč Rak - Ná
      Harťál Originals Har - Ori         Zlobři Studenec Zlo - Stu
      Jinošov Ducks Jin - Duc         Originals Jinošov Ori - Jin
  15.11.2023   Pyšel Zlobři Pyš - Zlo         Ducks Pyšel Duc-Pyš
      Studenec Rakšice Stu - Rak         Naloučany Harťál Nal - Ha
      Nárameč Náměšť Nár - Ná         Berušky Spartak Ber - Spa
         
9. 18.11.2023   Harťál Berušky Har - Be   10. 25.11.2023   Zlobři Náměšť Zlo - Ná
      Jinošov Naloučany Jin - Nal         Ducks Nárameč Duc - Ná
      Pyšel Originals Pyš - Ori         Originals Studenec Ori - Stu
      Studenec Ducks Stu - Duc         Naloučany Pyšel Nal - Pyš
      Nárameč Zlobři Nar - Zlo         Berušky Jinošov Ber - Jin
      Náměšť Rakšice Ná - Rak         Spartak Harťál Spa - Ha
         
11. 2.12.2023   Jinošov Spartak Jin - Spa   12. 6.12.2023   Ducks Rakšice Duc - Ra
      Pyšel Berušky Pyš - Ber         Originals Náměšť Ori - Ná
      Studenec Naloučany Stu - Nal         Naloučany Nárameč Nal - Nár
      Nárameč Originals Nár - Ori     13.12.2023   Berušky Studenec Ber - Stu
      Náměšť Ducks Ná - Duc         Spartak Pyšel Spa - Pyš
      Rakšice Zlobři Rak - Zlo         Harťál Jinošov Har - Jin
         
13. 9.12.2023   Pyšel Harťál Pyš - Ha   14. 16.12.2023   Naloučany Rakšice Nal - Rak
      Studenec Spartak Stu - Spa         Originals Zlobři Ori - Zlo
      Nárameč Berušky Nár - Ber         Berušky Náměšť Ber - Ná
      Náměšť Naloučany Ná - Nal         Spartak Nárameč Spa - Ná
      Rakšice Originals Rak - Ori         Harťál Studenec Har - Stu
      Zlobři Ducks Zlo - Duc         Jinošov Pyšel Jin - Pyš
         
15. 23.12.2023   Studenec Jinošov Stu - Jin   16. 30.12.2023   Naloučany Ducks Nal - Du
      Nárameč Harťál Nar - Ha         Berušky Zlobři Ber - Zlo
      Náměšť Spartak Ná - Spa         Spartak Rakšice Spa - Ra
      Rakšice Berušky Rak - Ber         Harťál Náměšť Har - Ná
      Zlobři Naloučany Zlo - Nal         Jinošov Nárameč Jin - nár
      Ducks Originals Duc - Or         Pyšel Studenec Pyš - Stu
         
17. 6.1.2024   Nárameč Pyšel Nár - Pyš   18. 13.1.2024   Berušky Originals Ber - Ori
      Náměšť Jinošov Ná - Jin         Spartak Ducks Spa - Du
      Rakšice Harťál Rak - Ha         Harťál Zlobři Har - Zlo
      Zlobři Spartak Zlo - Spa         Jinošov Rakšice Jin - Rak
      Ducks Berušky Duc - Be         Pyšel Náměšť Pyš - Ná
      Originals Naloučany Ori - Nal         Studenec Nárameč Stu - Nár
         
19. 17.1.2024   Náměšť Studenec Ná - Stu   20. 20.1.2024   Náměšť Studenec Ná - Stu
      Rakšice Pyš Rak - Pyš         Rakšice Pyš Rak - Pyš
      Zlobři Jinošov Zlo - Jin         Zlobři Jinošov Zlo - Jin
  24.1.2024   Ducks Harťál Duc - Ha         Ducks Harťál Duc - Ha
      Originals Spartak Ori - Spa         Originals Spartak Ori - Spa
      Naloučany Berušky Nal - Ber         Naloučany Berušky Nal - Ber
         
21. 27.1.2024   Rakšice Nárameč Rak - Ná   22. 3.2.2024   Harťál Berušky Har - Be
      Zlobři Studenec Zlo - Stu         Jinošov Naloučany Jin - Nal
      Originals Jinošov Ori - Jin         Pyšel Originals Pyš - Ori
      Ducks Pyšel Duc-Pyš         Studenec Ducks Stu - Duc
      Naloučany Harťál Nal - Ha         Nárameč Zlobři Nar - Zlo
      Berušky Spartak Ber - Spa         Náměšť Rakšice Ná - Rak
         
23. 7.2.2024   Zlobři Náměšť Zlo - Ná   24. 10.2.2024   Jinošov Spartak Jin - Spa
      Ducks Nárameč Duc - Ná         Pyšel Berušky Pyš - Ber
      Originals Studenec Ori - Stu         Studenec Naloučany Stu - Nal
  14.2.2024   Naloučany Pyšel Nal - Pyš         Nárameč Originals Nár - Ori
      Berušky Jinošov Ber - Jin         Náměšť Ducks Ná - Duc
      Spartak Harťál Spa - Ha         Rakšice Zlobři Rak - Zlo
         
25. 17.2.2024   Ducks Rakšice Duc - Ra   26. 24.2.2024   Pyšel Harťál Pyš - Ha
      Originals Náměšť Ori - Ná         Studenec Spartak Stu - Spa
      Naloučany Nárameč Nal - Nár         Nárameč Berušky Nár - Ber
      Berušky Studenec Ber - Stu         Náměšť Naloučany Ná - Nal
      Spartak Pyšel Spa - Pyš         Rakšice Originals Rak - Ori
      Harťál Jinošov Har - Jin         Zlobři Ducks Zlo - Duc
  čtvrtfinále play - off                                   odvety čtvrtfinále play - off
  2.3.2024                      
                         
                         
                         
         

 

starší statistiky

 HC Berušky
 HC Hluboké
 HC Jinošov
 HC Rakšice
 HC Pyšel
 HC Naloučany "B"
 HC Nárameč
 HC Pozďátky
 Orli Rešice
 Mars Studenec
 HC Ducks Náměšť
 HC Originals
 HC Stanoviště
 Náměšť 2
 Harťál
 Zlobři Myslibořice
 Lok. Zbýšov
 Kojoti Vémyslice
 HC Zbýšov
 HC Naloučany
 HC Rosice
 Draci Vladislav
 HC Dukovany
 Náměšť 1
   
 
statistiky
 HC Berušky
 HC Pyšel
 HC Naloučany
 HC Rakšice
 Orli Rešice
 HC Jinošov
 HC Nárameč
 Zlobři Myslibořice
 HC Hluboké
 HC Ducks
 HK Originals
 HC Mars Studenec
 HC Spartak Třebíč
 Harťál
 Náměšť 2
   
 
     historie ligy
 historie NHL
 zajímavosti NHL
 vítězové NHL
 klub kanonýrů
 2021 - 2022
 2019 - 2020
 2018 - 2019
 2017 - 2018  -  "B"
 2016 - 2017  -  "B"
 2015 - 2016  -  "B"
 2014 - 2015  -  "A"
 2014 - 2015  -  "B"
 2013 - 2014
 2012 - 2013
 2011 - 2012
 2010 - 2011
 2009 - 2010
 2008 - 2009
 2007 - 2008
 2006 - 2007
 2005 - 2006
 2004 - 2005
 archív článků