hlavní strana
rozpis soutěže
výsledky
tabulka
nejlepší střelci
kontakty
rozhodčí
vypůjčení brankáři
pravidla
platby mužstev
trestná lavice
partneři NHL
kamera na ZS
rozpis ledu na ZS
fotodokumentace
   
 
diskuze
   
soupisky
 HC Berušky
 HC Pyšel
 HC Naloučany
 HC Rakšice
 HC Jinošov
 HC Nárameč
 Zlobři Myslibořice
 HC Ducks
 HK Originals
 Mars Studenec
 HC Spartak Třebíč
 Harťál
 Náměšť 2
 
 
 
 
 
 

  design : Ivo Matoušek

 

Pravidla  NHL 2023/2024

            Preambule
   Jedná se o amatérskou soutěž, kterou všichni účastníci z řad hráčů, rozhodčích i diváků, za všech okolností a ve všech důsledcích, hrají a účastní se pod svým jménem a na svoji odpovědnost. Nejedná se o soutěž řízenou žádným svazem, ani právnickou či fyzickou osobou. Hokejisté sdruženi do jednotlivých týmů hrají hobby hokej.
     1. Přhlášky  a systém soutěže

    Mužstva NHL pro ročník 2023/2024 podala řádnou přihlášku do soutěže. Herní systém byl určen na úvodní schůzce mužstev 22.9.2023. Hrát bude 13 týmů dvoukolově každý s každým a následné play-off nejlepších osmi celků základní části ligy. Zahájení základní části soutěže 7.10.2023, celkem 26 kol, z toho 21 víkendů a pět vložených kol ve všední den ( každý měsíc jedno ) , play-off od 2.3 2024.

     2. Pravidla soutěže

   Přestupky a fauly se trestají dle pravidel ČSLH, pokud není v pravidlech NHL uvedeno jinak. Zásadně platí, že se hraje podle nepsaných pravidel tzv. OLD BOYS, což se dá shrnout do několika vět: Maximální ohleduplnost na ledě i mimo něj , hraní pro radost všech účastníků, absolutní minimum nesportovního a hrubého chování.  Toto pravidlo je zcela klíčové pro hráče i rozhodčí. NHL není registrovanou soutěží typu okresního přeboru a je nutno tuto zásadu zcela jednoznačně dodržovat a respektovat.  Je dovoleno soupeře blokovat, hráč nemusí před protihráčem ustupovat, nechat ho volně projet, platí však přísný zákaz nárazů na mantinel, stromů, hry na tělo nehrajícího hráče s pukem, zákeřných a surových zákroků . Hra bez golfů a příklepů. Je dovoleno střílet pouze tahem a trhem, to jest po celou dobu střely musí být hokejka na zemi a puk veden na čepeli hole. Mužstvo může hrát bez brankáře , v případě jeho zranění rozhodčí určí dobu nezbytně nutnou pro jeho ošetření ( maximálně 10 minut ) a poté buď brankář bude pokračovat ve hře , nebo ho vystřídá  jiný hráč. Time-out není v této soutěži povolen. Zakázané uvolnění se posuzuje podle pravidel hokeje 2013/2014, to je bez variabilního hybridního posuzování zakázaného uvolnění rozhodčími.

   Všichni hrají na vlastní riziko.  Hráči mohou aktivně nastoupit do soutěže až po dovršení 18 let ( hráč je zapsán na soupisce a čeká na splnění věkového limitu). Určující registrovanou soutěží pro případnou účast  ženy je mužská kategorie ( ženské soutěže tedy nerozhodují ) .                                                                                                                                 pravidla hokeje

      3. Vklady mužstev

    Každé mužstvo zaplatí do 30.11.2023 na Služby města Náměště - správa sportovišť cca polovinu nákladů na ledy základní části 35 000,- Kč na účet 86 - 357 480 0297 / 0100. Po termínu splatnosti za ledy hraje mužstvo bez nároku na připsání získaných bodů do tabulky, čtrnáct dní po splatnosti bude mužstvo bez řádné úhrady vyloučeno z NHL.

   Doplatek  ve výši 33 400,- Kč bude uhrazen do 31.1.2024 Službám města. Po termínu splatnosti za ledy, hraje mužstvo bez nároku na připsání získaných bodů do tabulky, čtrnáct dní po splatnosti bude mužstvo bez řádné úhrady vyloučeno z NHL.

   Startovné do soutěže :  4 000,- Kč   je splatný   do  30.11.2023   na účet 210 892 2217 / 2700 , nebo hotově, var.symbol dle přiděleného čísla v odkazu kontakty.

     4. Rozpis zápasů

   Rozpis jednotlivých zápasů NHL bude k dispozici před zahájením soutěže do 1.10.2023. Začátek zápasu dle stanovený čas rozpisu + 5 min. Délka zápasu cca 2 x 40 min, druhý poločas až do úplného konce hracího času. V případě nerozhodného scóre zápasu pět minut před skončením hracího času bude zápas ukončen, stejně tak jestliže některý tým vyrovná v průběhu posledních pěti minut utkání. Následuje série tří nájezdů pro každé mužstvo, případně následná rychlá smrt až do rozhodnutí. První tři exekutoři nájezdů z daného týmu musí být různí, další záleží na rozhodnutí týmu. Přestávka mezi poločasy 5 minut. Čekací doba na soupeře je pět minut , poté bude zahájena hra. Změna rozpisu je možná pouze se souhlasem všech čtyř dotčených mužstev a po tomto odsouhlasení je nutno změnu nahlásit řediteli soutěže. Rozhodující je rozpis soutěže v odkazu rozpis soutěže na tomto webu, kde budou vždy aktuálně zapracovány a žlutě označeny případné úpravy a změny.

   Rozhodování o zrušení zápasu z důvodu "vyšší moci " - rozhoduje ředitel soutěže a kapitáni obou mužstev.  Pokud bude nevyhovující plocha a bude odehrána min. polovina zápasu, platí stávající výsledek. Jinak náhradní termín.

   Ve výjimečném případě po dohodě se správcem ZS lze odložit zápas. Odložený zápas je nutno odehrát nejpozději do 31.12.2023 nebo do třiceti dnů od původního termínu utkání . Všechny odložené zápasy tak musí být dohrány nejpozději do 31.1.2024. V případě nedodržení těchto pravidel, bude zápas anulován pro oba soupeře, s výsledkem 0:0 bez započtení bodů.

      5. Výbava hráčů

    Každý hráč hraje zcela na vlastní riziko, povinné je nošení hokejové helmy, holenních chráničů a hokejových rukavic. Ostatní hokejové individuální chrániče k omezení zranění v souladu s pravidly hokeje jsou doporučeny. Bez povinné výbavy nesmí rozhodčí hráče pustit do hry. Doporučujeme uzavření rizikové pojistky pro případ zranění. Každé mužstvo musí být vybaveno dvěma sadami dresů s odlišnými čísly jednotlivých hráčů,  jedna sada může být nahrazena tzv. dresy rozlišovacími. V případě podobných barev dresů aktuálních soupeřů má domácí, to je první napsané, mužstvo právo volby, druhý tým se přizpůsobí kontrastní sadou, případně rozlišováky navlečenými na očíslovanou sadu dresů, pro možnou kontrolu. Kapitán musí být zřetelně označen. Hráč může nastoupit k zápasu pouze se svým  číslem uvedeným na soupisce vlastního týmu. Od sezony 2024/2025 bude povinná kompletní hokejová výstroj

     6. Soupisky

   Oficiální soupiska každého mužstva o max. počtu 26 hráčů včetně brankařů , podepsaná odpovědným vedoucím mužstva , bude odevzdána a zveřejněna na webu nejpozději do 1.10.2023.  Mužstva , která nenaplní maximální kvótu 26 zapsaných hráčů na soupisce, mohou v průběhu základní části sezony soutěže dopisovat bez omezení až do naplnění plného stavu soupisky, nejpozději však do 31.1.2024. Tito dopsaní hráči budou na soupisce označeni (D). Zároveň se soupiskou budou odevzdány jednotlivé fotky nových hráčů na soupisce týmu ( formát OP, pas ) s iniciály hráčů na zadní straně fota. Na soupisce bude uvedeno číslo dresu hráče , příjmení , jméno , datum narození . Bez všech předepsaných náležitostí hráč nemůže být zapsán na soupisku mužstva. Kopii musí mít mužstva u sebe na každé utkání pro případnou konfrontaci. Je povinností každého hráče na výzvu rozhodčího prokázat jasně svojí totožnost občanským či řidičským průkazem , případně cestovním pasem. V případě, že hráč neprokáže svojí totožnost, výsledek bude mužstvu kontumován. Konfrontace může proběhnou maximálně u 3 hráčů mužstva po celý zápas, na žádost týmu je rozhodčí povinen konfrontaci provést. Pokud hráč hraje neoprávněně , bude zápas ukončen , pokud hráč hraje oprávněně , bude z druhého mužstva vyloučen hráč na 3 minuty.             Po žádosti vedoucího mužstva může být hráč dočasně či trvale vyškrtnut ze soupisky svého mužstva.

   Právo startu mají pouze hráči naprostí amatéři, případně ti, kteří nikdy nehráli jinou registrovanou soutěž ČSLH než byl původní Okresní přebor Třebíč dospělé kategorie ( nevztahuje se na hráče starší  50 let, hrající v předchozích ročnících tuto soutěž - rozuměj NHL "B"). Rovněž tuto soutěž nesmí hrát exdorostenci a exjunioři s jakýmikoli starty v Krajském přeboru dorostu, lize a extralize dorostu případně juniorů ( nevztahuje se na hráče hrající v předchozích ročnících tuto soutěž ) .

  Hokejista, který nesplňuje podmínky startu v soutěži jako hráč, ale splňuje podmínky jako brankář, může být uveden na soupisce,   (nechytal nikdy v žádné registrované soutěži ) . Hokejista, který nesplňuje podmínky startu v soutěži jako brankář, ale splňuje podmínky jako hráč, může být uveden na soupisce (nehrál jako hráč nikdy v žádné registrované soutěži ) .

   O případném zařazení hráče, který nesplňuje základní podmínky startu, rozhoduje ředitel soutěže na základě žádosti vedoucího příslušného mužstva, po zvážení konkrétních individuálních podmínek - zejména věku hráče, jeho aktuální výkonnost, zdravotní stav, povahový charakter, případně jiné vlastnosti a okolnosti. Přihlédnuto bude i ke snaze o zajištění vyrovnanosti soutěže. Důkladně bude zvažováno právo startu u hráčů, kteří v nedávné minulosti hráli registrovanou soutěž. Nebude umožněn start hráčům s aktuální vysoce nadprůměrnou výkonností vzhledem k této soutěži. Každý tým může získat maximálně jednu novou výjimku na ročník. Tito hráči budou vyjmenováni na organizační schůzce před startem NHL. Hráč jemuž bude udělena výjimka, musí hrát nejméně následující tři ročníky ligy v mužstvu, kde mu byla výjimka udělena. Datum udělení výjimky bude uvedeno na soupisce mužstva.

   Vzhledem k nedostatku golmanů a jejich výsostnému postavení v týmu, si vyhrazuji právo povolit start v soutěži brankářům, na kterých stojí účast příslušného týmu v této soutěži, kteří byli na soupisce týmu v KP ( náhradní brankář ) a kteří nepřesahují průměrnou výkonnost ostatních brankářů v NHL.

   Na soupiskách bude dole uvedeno prohlášení : "Všichni hráči hrají na vlastní nebezpečí. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za zdravotní problémy či jakákoli zranění, k nímž dojde během zápasu, ať již z důvodu zásahu třetí osobou nebo jakýchkoli jiných příčin. Prohlašujeme, že všichni hráči nastoupivší na náš tým jsou řádně zapsáni na soupisce našeho mužstva v souladu s pravidly NHL. "                                                                                                                         formulář soupisky

   Při zjištění neoprávněného startu hráče = kontumace zápasu a pokuta až 5 000,- Kč pro mužstvo, dle rozhodnutí DK. Kapitán provinilého týmu uvedený na soupisce, bude navíc potrestán zákazem startu v dalších až deseti zápasech NHL včetně play-off. Stejný trest bude udělen i při zjištění neoprávněného zapsání hráče na oficiální soupisku týmu. Mužstvo, které bude mít dvakrát kontumován zápas z důvodu neoprávněného startu hráče , bude vyloučeno ze soutěže.

      7. Půjčování brankářů

   Ve výjimečném případě absence vlastního brankáře může mužstvo nasadit do utkání jiného brankáře s řádnou registrací NHL. Je nutno si vyžádat předchozí souhlas soupeře - jmenovité odsouhlasení nominace náhradníka. Soupeř má právo nominaci náhradníka odmítnout.

      8. Registrační průkazy

    Od ročníku 2019/2020 nahrazuje starý registrační průkaz v listinné podobě zapsání na soupisku na tomto webu, správné číslo dresu v příslušném zápase a rozpoznatelná fotografie hráče pro případnou konfrontaci.

     9. Tresty

   Vyloučení hráče - menší trest tři minuty hrubého času, vyšší trest - šest minut hrubého času, osobní trest - deset minut hrubého času. Každý hráč je odpovědný za řádné uzavření dvířek z trestné lavice, v případě nedodržení pravidla mu bude uložen menší trest. Jakákoliv komunikace rozhodčího pouze s kapitány týmu. Inzultace rozhodčího - kontumace zápasu a hráč doživotní zákaz hraní v NHL. Hráč , který bude vyloučen do konce utkání , nesmí nastoupit v příštím zápase NHL , pokud bude stejný hráč vyloučen dvakrát, zákaz startu ve třech zápasech NHL, pokud třikrát , nesmí hrát ve zbytku sezóny včetně play-off. V případě jeho startu , bude zápas kontumován ve prospěch soupeře a mužstvo obdrží pokutu 5 000,- Kč. Vedoucí mužstva, ze kterého je hráč vyloučen, je povinen nahlásit potrestaného hráče do 24 hodin řediteli soutěže.

      10. Fond NHL

    Veškeré zaplacené pokuty za prohřešky v rozporu s pravidly NHL ( neoprávněný start, nedostavení se rozhodčího) budou vedeny ve fondu NHL. Evidence jeho výše bude v odkazu platby mužstev. Dlužné částky z minulých ročníků musí být zaplaceny do 30.9.2023.  O rozdělení zůstatku tohoto fondu se rozhodne vždy na schůzích vedoucích týmů před ročníkem NHL.

     11. Body za výsledky utkání

   Vítěz zápasu v řádném čase získá tři body. Při nerozhodném výsledku utkání úspěšné mužstvo v nájezdech obdrží body dva a poražený jeden bod. Poražené mužstvo v řádném čase zůstane bez bodu.

     12. Rozhodčí v základní části

   Každé mužstvo má za povinnost nominovat na svůj zápas rozhodčího. Může to být i hráč uvedený na vlastní soupisce, případně libovolný jiný rozhodčí. Každý rozhodčí musí být starší 18 let. Výjimkou jsou poslední tři kola základní části, kdy můžou být rozhodčí delegováni vedením soutěže. V tomto případě to bude oznámeno vedoucím dotčených mužstev. Minimální platba každému rozhodčímu v základní části NHL je 400,- Kč za zápas  ( každé mužstvo si může se svým rozhodčím dohodnout individuální platové podmínky ) , výplata bude řízena vlastními vedoucími mužstev dle nominace svých rozhodčích na utkání. V případě účasti pouze jednoho rozhodčího, platí obě mužstva po 400,- Kč jedinému rozhodčímu. Tým, jehož zástupce se k řízení zápasu nedostaví, bude kromě řádného doplacení odměny jedinému rozhodčímu, bez výjimky potrestán pokutou 500,- Kč a ztrátou jednoho bodu v tabulce.

   Každé mužstvo má právo vetovat na svoje zápasy jednoho rozhodčího, který bude následně uveden v listině rozhodčích v odkazu rozhodčí. Mužstva při nominaci svého zástupce na zápas, jsou tuto blokaci povinni akceptovat. Veto se sděluje prostřednictvím vyjádření vedoucího mužstva na můj mail.

     13. Hlášení výsledků

   Příslušný vedoucí mužstva , sdělí výsledek zápasu a střelce branek jeho týmu do 3 hodin na mail správce stránek  matousek.ivos@seznam.cz. Při shodě výsledku z obou stran účastníků zápasu bude výsledek oficiálně zapsán. Rovněž bude oznámena neúčast jednotlivých rozhodčích  pro případný postih, jmenovitě vyloučené hráče do konce utkání, inzultace, případně i další údaje dle jejich rozhodnutí.

      14. Kriteria vyhodnocení výsledků tabulky základní části
1. celkový počet bodů
2. počet bodů ze vzájemných utkání (při větším množství soupeřů rozhoduje tzv. minitabulka)
3. skóre ze vzájemných utkání (při větším množství soupeřů rozhoduje tzv. minitabulka)
4. celkové skóre
5. větší počet vstřelených branek v celkovém skóre
6. menší počet obdržených branek v celkovém skóre                                                                                                                                                        7. los
      15. Play-off

    Play off je samostatná soutěž. Tresty ze základní části soutěže se přenáší do play-off. Play off se bude hrát na dva vítězné zápasy, každý zápas musí mít vítěze ( posledních pět minut stejný systém jako v základní části ) v tempu dvě utkání týdně. Ve čtvrtfinále se utká 1. mužstvo základní části proti 8 , 2. -  7. , 3. - 6. , 4. - 5. V semifinále nejlépe umístěné mužstvo po základní části proti nejhůře umístěnému týmu a dvě ostatní. Hráč , který bude vyloučen do konce utkání , nesmí nastoupit v příštím zápase NHL , pokud bude stejný hráč vyloučen dvakrát, zákaz startu ve třech zápasech NHL, pokud třikrát , nesmí hrát ve zbytku sezóny. Úhradu za použití ledové plochy v příslušném zápase platí napůl hrající mužstva ihned po zápase.

      16. Rozhodčí pro  play-off

   Rozhodčí pro play-off budou delegováni vedením soutěže a před daným zápasem označeni, které mužstvo zastupují. Jednotlivé týmy prostřednictvím svého vedoucího můžou nejpozději týden před zahájením play-off vetovat maximálně dva rozhodčí. Odměna pro rozhodčího je 500,- Kč , výplatu provádí vedoucí příslušných mužstev před zápasem.

      17. Ceny nejlepším

     Vítěz základní části získá putovní pohár. První tři mužstva konečného pořadí play-off obdrží poháry, celkový vítěz putovní pohár se jmenovkami vítězných hráčů do ročního držení. 

     18. Disciplinární a řídící komise

   Pro případ vážného porušování pravidel ledního hokeje nebo pravidel NHL je sestavena disciplinární a řídící komise. Předseda disciplinární komise a členové jsou voleni (delegováni) vedoucími jednotlivých mužstev na začátku každého ročníku  Disciplinární komise má následují pravomoci:                                                                                                                         

k hráčům NHL : pozastavení účasti v NHL, podmínečné vyloučení z NHL , vyloučení z NHL.
k mužstvům NHL: vyloučení z probíhajícího ročníku NHL , vyloučení z následujících ročníků NHL.
ve výjimečném případě, po zvážení okolností, povolit mužstvu jiného brankáře než z vlastní soupisky.

   O využití (potrestání) jednotlivých trestů bude disciplinární komise vždy hlasovat a trest může použít pouze v případě, hlasovala-li pro něho nadpoloviční většina členů disciplinární komise. Rozhodnutí disciplinární komise je konečné, pro všechny účastníky NHL je závazné a není proti němu odvolání.

 Složení disciplinární a řídící komise : Matoušek Ivo, Hošťálek Aleš, Chytka Miroslav, Hájek František, Sobotka Ladislav, Burian Martin, Lukeš Ondřej.

 

starší statistiky

 HC Berušky
 HC Hluboké
 HC Jinošov
 HC Rakšice
 HC Pyšel
 HC Naloučany "B"
 HC Nárameč
 HC Pozďátky
 Orli Rešice
 Mars Studenec
 HC Ducks Náměšť
 HC Originals
 HC Stanoviště
 Náměšť 2
 Harťál
 Zlobři Myslibořice
 Lok. Zbýšov
 Kojoti Vémyslice
 HC Zbýšov
 HC Naloučany
 HC Rosice
 Draci Vladislav
 HC Dukovany
 Náměšť 1
   
 
statistiky
 HC Berušky
 HC Pyšel
 HC Naloučany
 HC Rakšice
 HC Jinošov
 HC Nárameč
 Zlobři Myslibořice
 HC Ducks
 HK Originals
 HC Mars Studenec
 HC Spartak Třebíč
 Harťál
 Náměšť 2
   
 
     historie ligy
 historie NHL
 zajímavosti NHL
 vítězové NHL
 klub kanonýrů
 2022 - 2023
 2021 - 2022
 2019 - 2020
 2018 - 2019
 2017 - 2018  -  "B"
 2016 - 2017  -  "B"
 2015 - 2016  -  "B"
 2014 - 2015  -  "A"
 2014 - 2015  -  "B"
 2013 - 2014
 2012 - 2013
 2011 - 2012
 2010 - 2011
 2009 - 2010
 2008 - 2009
 2007 - 2008
 2006 - 2007
 2005 - 2006
 2004 - 2005
 archív článků